Peritatge Informàtic

Es tracta de recopilar proves i acumular dades per poder arribar a alguna conclusió sobre el que està passant, o ha passat. El resultat es dóna en forma d’informe i es defensa en seu judicial si s’escau.
Actualment totes les activitats d’una empresa passen en algun moment o altre per un procés informàtic. Quan una empresa té un problema de competència deslleial, espionatge, robatori d’informació, o manipulació de dades, és complicat per un usuari mig o per un investigador convencional, remenar i esbrinar alguna cosa entre la gran quantitat de dades que es generen cada dia.

El peritatge informàtic és l’activitat que posa a disposició de l’empresa uns professionals que saben com buscar i manipular dades per esbrinar on és el problema, tot mantenint la formalitat de procediment necessària per no invalidar legalment les proves i evidències recollides davant d’un magistrat.