Peritatge Forense Mòbil

És la tasca que ens explica què ha passat o què va passar reconstruint la informació basada en dispositius mòbils.
Actualment part de les dades que gestionem en els nostres processos empresarials, moltes vegades tenen com a eina l’smartphone que tenim a la butxaca. Tant si és privat com si és de l’empresa. El telèfon mòbil que tenim a la butxaca sovint es pot convertir en una eina acumuladora de dades important per tal d’escatir responsabilitats i fets.

La manipulació del mòbil per part d’un informàtic forense segueix uns procediments i requereix uns coneixements que són diferents dels emprats per treballar en un ordinador convencional.