Informe Contra Pericial

És la investigació i anàlisi d’un informe pericial creat per un tercer per verificar que la informació continguda és rigorosa i ajustada a la realitat o si cal corregir-la.
De vegades l’empresa es veu enfrontada a donar explicacions o assumir fets que han quedat exposats en un informe pericial que ha elaborat una part contrària. No sempre hem de donar per fet que les dades exposades són rigoroses o prou ajustades a la realitat. L’empresa pot demanar un informe contra pericial per part d’un pèrit informàtic, que tenint a disposició un ventall de dades més exacte, pugui rebatre afirmacions de tercers davant d’una autoritat judicial.

Es presenta en informe per poder rebatre en seu judicial si s’escau.