Informàtica Forense

És la tasca que ens explica què ha passat o què va passar reconstruint la informació tant en sistemes físics com a nivell de software.
Sovint la feina del pèrit ha d’anar una mica més enllà d’analitzar dades que habitualment manipula l’empresa. De vegades cal cercar les dades que ens explicaran que ha passat en zones del sistema informàtic què no són accessibles als usuaris, o recuperar dades que han estat esborrades o corrompudes, tant volgudament com accidental.

La informàtica forense fa una immersió en els sistemes informàtics per poder conèixer quins accessos, quines manipulacions o quines accions s’han dut a terme encara que no hagin estat expressament registrades pels usuaris de manera conscient.