Auditoria de seguretat

És l’exercici que demana una institució o empresa per tal de saber si el seu sistema informàtic suporta uns mínims de nivell de seguretat en front amenaces habituals o dirigides contra les seves dades.

Una Auditoria de seguretat està pensada per a la tranquil·litat de la pròpia empresa. Segons l’objectiu definit prèviament de l’auditoria per part del client, es mira d’esbrinar fins a quin punt és possible sostreure dades, patir atacs de segrest de dades, blocar virus, patir espionatge, etc.

L’auditoria de seguretat lliura un informe on es relacionen tots els punts dèbils per tal que l’empresa faci els canvis tècnics o culturals (formació als empleats) per tal de minimitzar les incidències i les agressions que actualment pot rebre qualsevol institució connectada  directament (o indirecta) a internet.